Återvinningsstationer

Felanmälan ftiab tel 0200-880311Felanmälan och uppgift om tömning och städning webb ftiab

Plats nummer
12181 Badvädersgatan mitt emot Bad 9-19 vid parkering
12186 Molnvädersgatan vid P-Däck
12188 Vintervädersgatan 21
12189 Önskevädersgatan 51 vid parkering

Återvinning

Det är viktigt att du lämnar in ditt elavfall för återvinning, de innehåller material som kan bli till nya produkter. Exempelvis kan metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet.
Elavfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner är exempel på ämnen som är farligt för natur och människa. Genom att lämna in elavfall till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö.

På Önskevädersgatan 49 finns en insamlingsplats

Elektronik

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elavfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Du behöver alltså inte ta ut batteriet. (Gäller ej vitvaror som kyl/frys och spisar).

Ljuskällor

Även lysrör och glödlampor räknas som elavfall.